Právní prohlášení

Tyto webové stránky vlastní a spravuje společnost CPI Hotels, a.s. jakožto nezávislý držitel licence Choice Hotels Licensing B.V., Amsterdam, Nizozemsko za značku Comfort Hotel / Clarion Hotel. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto webové stránky, svým vstupem souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazují se je dodržovat.

Informace na webových stránkách

Informace o hotelech uvedené na těchto webových stránkách si je možno pro osobní účely stáhnout, kopírovat a tisknout, je však zakázáno je jakkoli využít pro komerční účely. Tyto informace je rovněž zakázáno ze strany uživatelů jakkoli měnit.

Společnost CPI Hotels, a.s. není odpovědná za přesnost a spolehlivost informací uvedených na těchto webových stránkách a nenese rovněž žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací třetími osobami.
Společnost CPI Hotels, a.s. není odpovědná ani za chyby nebo opomenutí, které se vyskytují na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo na změnu informací na nich uvedených, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto webových stránek.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo žádat změnu nebo smazání osobních údajů, které jsou užívány neoprávněně.

Značky, loga, fotografie

Názvy a loga hotelů použitá na těchto webových stránkách jsou chráněné ochranné známky registrované společností CPI Hotels, a.s., pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Pro jakékoli použití obchodních značek, názvů a loga hotelů je potřeba písemného souhlasu společnosti CPI Hotels, a.s.

Materiály zobrazené nebo prezentované na těchto webových stránkách, včetně fotografií, jsou majetkem společnosti CPI Hotels, a.s. a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti CPI Hotels, a.s. použity, a to s výjimkou použití pro osobní účely.

Hypertextové odkazy

Společnost CPI Hotels, a.s. nemá kontrolu nad externími webovými stránkami, na které mohou uživatelé přejít z těchto webových stránek pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se obsahu těchto externích webových stránek. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba pro uživatele a jsou přístupné na vlastní riziko uživatelů.

Jurisdikce

Vztah mezi společností CPI Hotels, a.s. a uživateli se řídí zákony České republiky. Každý spor, který nebude vyřešen smírnou cestou, bude řešen před českými soudy.

Pro jakékoli konzultace nás prosím kontaktujte.

Pravidla pro užívání cookies

Na základě Vašeho souhlasu nebo nastavení povolení používaných aplikací ve Vašem internetovém prohlížeči zpracováváme technické informace získané při návštěvě našich internetových stránek – podrobně viz separátní informační text dostupný na www.cpihotels.com/cs/cookies.

Informační oznámení související s elektronickou evidencí tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Rezervovat